Komory chłodnicze i mroźnicze

Komora chłodnicza stanowi zamkniętą przestrzeń otoczoną przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura stosownie do wymaganych warunków dla przechowywanych produktów. W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:
• komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10oC, przy czym dla temperatur -1 do +1oC mówimy o komorach chłodniczych tzw. okołozerowych,
• komory mroźnicze – zakres temperatur -5 do -25oC, przy czym dla zakresu temperatur -18 do -25oC mówimy o komorach mroźniczych tzw. standardowych,
• komory mroźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. -30oC,
• komory z atmosferą kontrolowaną.

TOP